Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-94

Fredningsnr.
4625186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(77) Lille flad Jordhøining af 17 Fods Tværmaal, omsat med Stene.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skællet mellem 157 og 158 b, i Bøgeskov nær Stranden ligger en ganske lille Høj med Stenkreds. Dens Diam. er 6 m, Højden 0,30 m, Jordhøjningen maaske 8 m i Tværmaal, deraf 6 m paa 157 og 2 m paa 158 b. Paa 157 er 11 Sten synlige, paa 158 b 6 Sten. Skældiget gaar hen over dem. Ikke fredlyst, da Størsteparten fornylig (1926) er bortgravet af Hr. Sidenius. Ved Udgravningens Rand laa, som Udbytte af Gravningen, en lille Bunke ildskørnet Flint, og nogle grove, udvendig røde, indvendig sorte, uornamenterede Skaar, som mest ligner Stenalderskaar, men muligt kan være fra Bronzealder. I Fylden laa forøvrigt en stor Del ituslaaet Flint.

1926 Museal udgravning
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
10 synlige randsten i NV halvdel. I sØ-halvdel en mindre grøft som efter fjernelse. Højfyld 0,5 m højt i SØ halvdel. Flintsten og -afslag på overfladen på og ved anlægget.

Litteraturhenvisninger  (0)