Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-96

Fredningsnr.
4625150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Firsidet stensætning, 22 m lang i SØ-NV og 6 m bred. Den N langside består af 2 stående og 3 liggende sten, den S langside af 2 stående og 1 liggende sten. I den Ø kortende 2 stående sten. Den største sten 1 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(79) [Muligvis identisk med sb.96] Levning af en Langdysse, nemlig en Del store tildels reiste Stene paa en lav langagtig Jordhøining. 64 Fods Længde, 12 1/2 Fod indvendig Bredde. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang, firsidet Stensætning paa en naturlig Højning straks N for den store Afvandingsgrøft - Længderetningen er VNV-ØSØ, og paa hver Side er kun 2-4 Sten bevarede. Ingen Højning indenfor Stensætningen. Ved Vestenden ligger en Sten, som maaske kan have staaet som Bautasten. Prøvegravning fortoges, men blev ikke ført til Ende, da Jorden var meget haard og en fuldstændig Undersøgelse derfor vilde blive bekostelig, uden Sandsynlighed for større Udbytte. Fredes ikke. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3671
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Firsidet stensætning, 22 m lang i SØ-NV og 6 m bred. Den N langside består af 2 stående og 3 liggende sten, den S langside af 2 stående og 1 liggende sten. I den Ø kortende 2 stående sten. Den største sten 1 m høj.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Firsidet stensætning. Den N langside består af 2 stående og 3 liggende sten, den S langside af 2 stående og 1 liggende. I Ø kortende 2 stående sten. Den største sten 1 m høj. Enkelte sten afsprængt i top. Den NV ende afskærer skovspor. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3671
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige sten: SØ ende 1 meterstor og 5 under halv meter, NØ side 7, SV side 3, NV ende ingen. Befæstet skovspor fører henover fortidsmindet 1,5 m fra NV ende.

Litteraturhenvisninger  (0)