Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-98

Fredningsnr.
462578

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Peder Ebbe) Diplom Afmærkn.: MS (1926 el. 1927, G. Rosenberg) Høj med stenkreds, 0,4 x 12 m. Kredsen af 18 sten. 4 m øst for kredsen en liggende bautasten, 2 m lang. Bauta- sten rejst 1953.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269]; paa et lille Terrain: a. smaae flade Jordhøie med Omsætning af Stene [sb.97-99,252-253,267]; de største Høie have 25 Fod i Tværmaal, fem ligge i lige Linie NØ-SV. ... Gravninger i Freilev Skov d. 23 Juni 1879 [sb.97-99,102- 103,105,268-269]: ... G. En lille Stenkiste indeholdende et Lerkar med brændte Ben og en Brolægning af Haandstene. ... Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj m. Stenkreds 6 m NV for 97, 12 m i Diam. 0,40 m høj. Stenkredsen 1 m indenfor Højfoden, med 18 Sten synlige, indtil 0,50 m store. 4 m Ø for Kredsen en liggende Bautasten 2,00 m x 0,90 m x 0,35 m stor ov. Jorden. Bevokset med Bøgekrat. Dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkreds, 0,4 x 12 m. Kredsen af 18 Sten. 4 m Ø for Kredsen en liggende Bautasten, 2 m lang. Rejst 1953.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ganske lav høj med stenkreds, nærmest firsidet stenramme, hvoraf ses 20 sten. Siden ca.6 m. Højfylden hæver sig kun ca. 0,3 m over omgivende terræn, højeste sten i kredsen kun ca. 0,5 m. Kredsens diameter 8-9 m. 5 m ØSØ for kredsen en 1,6 m høj, stående bautasten. Ca. 10 m N for anlægget en 2 m lang, liggende bautasten. Højen tangeres af en skovvej i N. Delvis frihugget i ungbøg. Afsat på kalke af sb-matr.kort fra RAS. NB: Se note under 4625:77. Højene 4625:77-85 er på 4 cm-kort opført som dysser (x). ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
25 synlige randsten. FM - fortidsmindesten sat mellem høj og bauta i Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)