Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-99

Fredningsnr.
462579

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Peder Ebbe) Diplom Afmærkn.: MS (1926 el. 1927, G. Rosenberg) Høj med stenkreds, 0,25 x 11 m. Kransen af 23 sten 2 m indenfor højfod. Ca. 3 m S og Ø for kredsen ligger 4 store sten i række. Sti over nordenden. 3 bautasten rejst 1953.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269]; paa et lille Terrain: a. smaae flade Jordhøie med Omsætning af Stene [sb.97-99,252-253,267]; de største Høie have 25 Fod i Tværmaal, fem ligge i lige Linie NØ-SV. ... Gravninger i Freilev Skov d. 23. Juni 1879 [sb.97-99,102- 103,105,268-269]: ... F. Ligeledes [intet fundet jvf. sb.268]. ... Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj m. Stenkreds lidt Ø for 98 og N for 97, 11 m i Diam., 0,25 m høj. Kredsen 2 m indenfor Højfod, med 23 Sten synlige, indtil 0,80 m store. Ca. 3 m i S og Ø for Kredsen ligger 4 Sten paa Række, som vist paa hosstaaende Rids. En Sti fører over Kredsens Nordside. Fredlyst. Dklt. Nr. 3. Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkreds, 0,25 x 11 m. Kredsen af 23 Sten, 2 m indenfor Højfod. Ca 3 m S og Ø for Kredsen ligger 4 store Sten i Række. Sti over N-Enden. 3 Bautasten rejst 1953.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,3 x 11 x 11 m. Stenkreds i lav, udflydende høj. 22 sten synlige. En skovvej har skåret sig ned midt i højen. S og Ø for kredsen ses 4 store sten; de 3 er rejst i 1953. Højene 77-85 er fejlagtigt afsat som en gruppe dysser (x) på 4 cm-kort. Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 11 m diameter, 0,3 m høj. 25 synlige randsten. I Ø og V, hvor et kørespor har ført over højen, er randsten trykket ca 20 cm ned, men ses i køresporets tidligere forløb. Fire bautasten 2,5 m SØ og S for høj, heraf er tre rejst i 1953. En femte sten ligger 2,5 SV for højfod og 2,5 m V for den vestligste af de tre rejste bautasten. FM-sten sat mellem høj og den østligste af de i 1953 tre rejste bautasten.

Litteraturhenvisninger  (0)