Freilev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-101

Fredningsnr.
462580

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/11 1925, gdr. Jørgen Brandt. Diplom Afmærkn.: MS 1927, G. Rosenberg Høj, 0,5 x 13 m, med kreds af 9 sten. 2 m Ø for foden en stående bautasten, 0,8 m høj.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269]; paa et lille Terrain: ... d. Tre smaa Rundhøie [sb.101-102,104-105?], 27-29-35 Fod i Tværmaal; alle tre have Randstene. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj i Krat ved Skællet til Mtr. Nr. 159, 13 m i Diam. 0,50 m høj, med Stenkreds bestaaende af 9 Sten ov. Jorden, indtil 0,50 m store, de fleste endnu staaende 2 m indenfor Højfoden: 2 m Ø for Højfod en staaende Bautasten 0,80 m høj, 0,65 m bred. Fredlyst. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,5 x 13 m. Med Kreds af 9 Sten. 2 m Ø for Foden en staaende Bautasten, 0,8 m høj.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj. Mål: 0,8 x 11,5 x 11,5 m. Høj med stenkreds ( hvoraf 9 sten synlige ) 1,5-2 m indenfor højfoden. 2,5 m ØSØ for højen, midt mellem denne og højen 4625-81, en 0,8 m høj, stående bautasten. En ældre rodvælter i den sydlige højfod. Højene 4625:77-85 er på 4 cm-kortet afsat som dysse (x). ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i en seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
14 synlige randsten. FM - fortidsmindesten sat i højfod i Ø.