Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-102

Fredningsnr.
462581

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925, gdr. Jørgen Brandt Diplom Afmærkn.: MS 1927, G. Rosenberg Høj, 0,6 x 13 m, med kreds af 31 sten. 2,5 m Ø for kredsen en liggende 1,25 m lang bautasten. Rejst 1953.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269]; paa et lille Terrain: ... d. Tre smaa Rundhøie [sb.101-102,104-105?], 27-29-35 Fod i Tværmaal; alle tre have Randstene. ... Jvf. Museets Protocol B 2075-79. ... Gravninger i Freilev Skov d. 23. Juni 1879 [sb.97-99,102- 103,105,268-269]: ... B. Lille Jordhøi. I en Sætning af store Stene stod enhver i sin Afdeling 2 Urner: den ene af grovt Ler indeholdt brændte Ben; den var gennemvokset af Trærødder og kun Skaar kunde optages; den anden fiin, sort glaseret Urne med brændte Ben, hvorimellem Kniv, Niptang og Pilespids af Bronce. Karret var i smaa Stykker og omvæltet af en tyk Trærod. ...

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj i Gran 4 m Ø for 101, 13 m i Diam. 0,60 m høj, velbevaret, med fuldstændig Stenkreds 2 m indenfor Højfod, med 31 Sten synlige, indtil 0,80 m store. 2,50 m Ø for Kredsen en liggende Bautasten. 1,25 m x 0,50 m stor ov. Jorden. Fredlyst. Dklt. Nr. 2.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,6 x 13 m med Kreds af 31 Sten. 2,5 m Ø for Kredsen en liggende, 1,25 m lang Bautasten. Rejst 1953.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj med nærmest firsidet stenramme. 21 sten synlige. Siderne ca. 8 m lange. Højen er noget forgravet i midten og i Ø og V ses rævegrave. 2 m Ø for kredsen er en 0,8 m høj, stående bautasten og en liggende 1,5 m lang sten. På 4 cm-kort afsat som dysse.

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
21 synlige randsten. FM-sten i østlig højside indenfor randsten. Grævlinggrave i aktivr brug.

Litteraturhenvisninger  (0)