Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-103

Fredningsnr.
462582

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925, gdr. Jørgen Brandt Diplom Afmærkn.: MS 1927, G. Rosenberg Aflang firkantet stensætning 7,5 x 5 m. 5 sten mod Ø, 7 mod S, 6 mod V og 9 mod N. Indenfor en højning, 0,4 m høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269]; paa et lille Terrain: ... b. Aflang Stenlægning, 30 Fod lang, i Midten 16 Fod bred; den bestaaer af 30 Stene. ... Gravninger i Freilev Skov d. 23. Juni 1879 [sb.97-99,102- 103,105,268-269]: A. Kvadratisk Stenlægning; i dens Midte en lille Stenkiste af flade Stene (flere paa hver Side og uordentligt bygget. Den indeholdt en Urne af grovt Ler og deri brændte Ben. Kisten var tilnærmelsesvis firsidet. ... Bevoksning: 1988: Mos og Løvkrat

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 m Sv for 101 en aflang, firsidet Stensætning med en Højning en Jordhøjning af indtil 0,40 m indenfor Stenene. Den er 7,50 m lang i Ø-V og 5,00 m bred, med 5 Sten mod Ø, mod S 7 Sten, mod V 6 Sten og mod N 9 Sten synlige, velbevaret, i Granplantning. Fredlyst. Dklt. nr. 3. Bevoksning: 1988: Mos og Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang firkantet Stensætning, 7,5 x 5 m. 5 Sten mod Ø, 7 mod S, 6 mod V, 9 mod N. Indenfor en Højning, 0,4 m høj.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Stensætning i lav høj. Stensætningen er aflang, firkantet og består i Ø af 5, i S 7, i V 6 og i N 9 sten. Langs den S langside et skovspor. På 4 cm-kortet afsat som dysse. Bevoksning: 1988: Mos og Løvkrat

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i SØ-hjørne udenfor randsten

Litteraturhenvisninger  (0)