Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-108

Fredningsnr.
462586

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1933, gårdejerske Margrethe Bille Afmærkn.: MS 1934, G. Rosenberg 1954: Høj, 0,9 x 13 m, med kreds af 21 sten. På toppen større sten. 1988: + 1 skåltegn på randsten i S.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(129) Rundhøi, hvori en Stendysse, som blev ødelagt af Stormfloden. Om Høiens Fod ere Randstene. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Høj m. Stenkreds i Skovbrynet ved Stranden, 13 m i Diam. 0,90 m høj, med noget ujævn overflade, bevokset med Bøg. Stenkredsen ufuldstændig med 21 Sten synlige 2 m indenfor Højfod. I Jorden paa Højens Top en Sten 0,70 m l., mindst 0,50 m br. Tilsagn om Fredlysning givet 20/8-1925. Fredlyst i 1933. Deklarationens Nr. 3. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,9 x 13 m, med Kreds af 21 Sten. Paa Toppen større Sten.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, omsat med stenkreds. I centrum ses toppen af en liggende, større sten. Kredsen består af op til meterstore sten i ydre og indre kæde, men antallet af dem kan vanskeligt tælles p.gr.a. stormfældet træ. På sandsten i S ses skåltegn med 5 cm i diam. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
På en randsten i syd ses et skåltegn. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 9 synlige randsten heraf to udfaldne/nedrullede. Randstene ca. 2 oppe ad højside målt fra højfod. Randstenen med skåltegn ikke genfundet. Bauta 2 m øst for højfod. FM-sten sat i højfod i Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)