Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-84

Fredningsnr.
462569

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1933, gdr. Karl Hansen og hustru. Høj, 3,5 x 28 m. 3 m indenfor foden en ufuldstændig stenræk- ke på 64 sten. 3 m Ø for højfod en stor bautasten, 2,7 m høj. Skeldige over højen. Matr.nr. 169: Høj i skel til matr.nr. 168 af Frejlev.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(73) Jordhøi med store Randstene, 11 Fod høi, 62 Fod i Tværmaal. [Kan ikke identificeres med sikkerhed. Beskrivelsen passer med senere beskrivelser, men afsætningen på kort er usikker]. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NØ for 83, i Skællet mellem mtr. Nr. 168-169, ligger en stor Gravhøj 28 m i Diam. 3,50 m høj, heraf de 12 m paa Mtr. Nr. 168. Dens Overflade er ujævn dels fordi Skældiget gaar over dem, dels fordi Dyr og Mennesker har gravet i dem, dog vist uden at beskadige den alvorligt. Ujævnhederne vil kunne rettes. Ca. 3 m indenfor Højfoden en Kreds af Sten, ufuldstændig, med 64 Sten, indtil 1,50 m store. Heraf Halvparten paa hver Lod. 3 m Ø for Højfoden ligger en stor Bautasten, 2,70 m x 1,50 m x 0,60 m, hvis Top er afkløvet, men findes paa Stedet. En anden, meget stor Bautasten har ligget ved Østsiden af denne, men er slaaet itu og fjærnet for nogle Aar siden. Et Hul i Jorden, og et Fundament af Sten viser hvor den har staaet. I Stenkredsen indenfor den liggende Bautasten rager en stor Sten op. Den gaar maaske ned til Højens Bund. Kbmd. V. Sidenius har gravet en Rende i Højen uden at finde noget. Renden gaar ikke tilbunds. Fredningsværdig. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 28 m. 3 m indenfor Foden en ufuldstændig Stenrække paa 64 Sten. 3 m Ø for Højfod en stor Bautasten, 2,7 m lang. Skeldige over Højen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 3,4 x 35 x 27 m Monumental storhøj omsat med en stedvis afbrudt fodkrans af usædvanlig store (0,75 - 1,5 m) sten, af hvilke mindst 75 er synlige. Østligt i fodkransen står en 1 m høj bautasten, og 8 m Ø herfor en fritstående. 1,8 m høj bauta understøttet af mindst 7 synlige fodsten. Fodkransen udgør i Ø og SØ endnu højens faktiske afgrænsning, mens højfylden iøvrigt er flydt 2-3 m ud forbi fodkransen, hvis diam. er 24-25 m. Højens overflade (og dermed dens kontur) er temmelig ujævn p.gr.a. talrige, tildels endnu beboede rævegrave, som flere steder har undermineret randsten. Ander beskadigelser er forårsaget sf store gamle rodvæltere, både i højsiderne og tre steder i fodkransen. Især i dennes SØ del er mange sten opvæltet af en stor rodvælter. Højen vil vinde kraftigt ved restaurering ( fordrivelse af ræve, udjævning af rævegravsudmundinger og rodvæltere, reetablering og nænsom frilæggelse af tilhørende dele af randstenskæde, udtyndning af bevoksning på højen). M.S., som iflg. fredningsteksten skal være opsat ved højen findes ikke. ** Seværdighedsforklaring ** Et for sin type usædvanlig storladent og imponerende fortidsminde beliggende 20 m fra skovvej. Især efter restaurering vil højen naturligt høre hjemme i højeste seværdighedsgruppe. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
90 synlige randsten, 0,4-1,3 m store.

Litteraturhenvisninger  (0)