Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-78

Fredningsnr.
462565

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1933, gdr. Karl Hansen og hustru Afmærkn.: MS 1934, G. Rosenberg Højning med stenkreds, 0,3 x 7 m. Kredsen af 17 sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 0,30 m høj Højning med Stenkreds 10 m Ø for 75, og 15 m SØ for 77. 17 Sten, fra 0,30 m - 1,00 m store fandtes liggende spredt i en Kreds med et Tværmaal af 7 m. Ingen Bautasten. Vanskelig tilgængelig, men næppe fredningsværdig. Ovenfor Nr. 8. Deklarationens Nr. 5. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning med Stenkreds, 0,3 x 7 m. Kredsen af 17 Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,4 x 7,5 x 7,4 m. Svag højning, 0,3 m høj, omsat af stenkreds, af hvilken kan erkendes 17 sten, heraf 2-3 noget udskredne. 6 m ØSØ for højen en mulig bautasten, 0,3 m høj. Dimentralt modsat denne står i kredsen en ret slank, opret sten, 0,4 m høj, der markant skiller sig ud fra kredsens øvrige, næsten jorddækkede, lave, langsliggende sten. Afsat på kalke af sb-matrikelkort hos RAS. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe.. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 18 synlige randsten. En randsten i NNV ca. 20 cm højere end øvrige randstene. Hældende bauta 4 m SØ for højfod. FM-sten sat ved højfod i SØ. Rundhøj beliggende 5 m øst for befæstet skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)