Frejlev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-80

Fredningsnr.
4625182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, 0,40 m høj, 7 m diameter. 5 randsten in situ mod V og SV. Skelvold går igennem sydøstlig del af høj, her ses 4 sten ikke in situ.
Undersøgelsehistorie

1923 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med dobbelt randstenskæde udgravet nær sb.76, sandsynligvis sb.80. Indeholdt 3 brandgrave med lerkar og brændte ben, ellers ingen oldsager.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Høj m. Stenkreds N for 79, gennemskaaret af Skælgrøften ved Loddens Østgrænse. Ikke maalt. Ovenfor Nr. 10.

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Rundhøj, 0,40 m høj, 7 m diameter. 5 randsten in situ mod V og SV. Skelvold går igennem sydøstlig del af høj, her ses 4 sten ikke in situ. Mulig bautasten 6 m V for høj (dvs. 7 m V for randsten); mulig bauta 120 m lang, 80 cm bred og 40 cm høj.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

3692 to randsten i NV. Set fra NV.
3693 oversigt, skelvold og -grøft til venstre i billedet. Set fra NNØ.
3691 oversigt. Set fra NV.
4625-182 oversigt med tilplantning set mod Ø
4625-182 oversigt set mod SV
4625-182 oversigt set mod NV