Dejsen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-92

Fredningsnr.
081478

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2,5 x 10 x 18 m. Hele vestlige halvdel, vel ca. 19 m, sløjfet. Tilgroede større flade afgravninger i siderne. I toppen mod V et tilgroet hul. I N-siden mod Ø ses en stør- re randsten. Bevokset med græs, gyvelbuske og en enkelt stor gran.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dejsen", Langhøj i VnV-ØsØ, 37 M. l., 10 M. br., 2,5 M. h. I Midten, dog nærmest ved østre Ende er et 7 M. bredt, 1,7 M. dybt Skaar, hvori kan have været et Kammer. I nordre Side ses 2-3 Randsten. Fod afgravet og heraf borttaget talrige mindre Sten, "der sad som en Mur".

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 2,5 x 10 x 18 m. Hele vestlige Halvdel, vel ca. 19 m. sløjfet. Tilgroede større flade Afgravninger i Siderne. I Toppen mod Vest et tilgroet Hul. I Nordsiden mod Øst ses en større Randsten. Bevoxet med Græs, Gyvelbuske og en enkelt stor Gran.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)