Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-83

Fredningsnr.
462568

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1933, gdr. Karl Hansen og Hustru Afmærkn.: MS 1934 G. Rosenberg Rektangulær stensætning, 12 x 7 m. Dobbelt række af sten, i den ydre 31 og i den indre 22 sten. 3 m udenfor vestenden en række af 5 sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rektangulær Stenlægning N til V for 82 nær Vej og Grøft, ikke opmaalt. Ovenfor Nr. 13. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulær Stensætning, 12 x 7 m. Dobbelt Række af Sten, i den ydre 31, i den indre 22. 3 m udenfor V-Enden en Række af 5 Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,4 x 15,5 x 7 m. Stenramme, nogenlunde rektangulær, orienteret Ø/V, sat af 0,5-1,0 m lange sten, der i nogle tilfælde er kantrejst. Selve rammen måler ca. 9,5 x 7,0 m og består af dobbelte stenrækker på alle 4 sider - i S er inderrækken dog kun stedvis erkendbar. Ca. 2 m udenfor rammens kortsider, parallelt med disse, ses for hver ende en række på 4 sten. En meget stor, gammel rodvælter har forstyrret hele den nordøstlige fjerdedel af området indenfor rammen og bl.a. medført blotlæggelse og/eller indskridning af sten i dennes N-side. Anlæggets Ø-ende er iøvrigt noget tildænget med kvas, som også ses i mindre bunker andre steder på det. Der er derfor ikke gjort forsøg på at optælle stenene. Afsat som dysse (x) på 4 cm-kort. ** Seværdighedsforklaring ** Ville ved pleje (let frilæggelse af stenenes toppe, udjævning af rodvælter) rykke op i seværdighedsgrad 2. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM - fortidsmindesten sat ved SØ-hjørne af anlæg, tæt på befæstet skovspor.

Litteraturhenvisninger  (0)