Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-85

Fredningsnr.
462570

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 0,5 x 9 m. 37 sten. Ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(75) Øst for den et lignende Mindesmærke: en Stenlægning af større Stene, 14 Fod i Tværmaal. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenkreds øst for 84 med næsten fuldstændig Stenramme, men med ujævn Overflade, foraarsaget ved Gravning af Ejeren, Kbmd. V. Sidenius. Ikke maalt. Senere: 9 m i Diam.., 0,50 m høj, med 39 Sten i en ydre Række. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds 0,5 x 9 m. 37 Sten. Ujævn Overflade.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,5 x 9 x 8,9 m. Lav høj omsat med en næsten fuldstændig bevaret kreds af mindst 50 sten, der dog adskillige steder ligger i (fler-) dobbelt række, noget hulter til bulter. Ca. 35 sten kan dog nogenlunde sikkert henføres til den egentlige fodkrans, der består af ret små sten. Højoverfladen noget ujævn, vistnok p.gr.a. rodvæltere. Beliggende 6 m V for stenkredsen 4625- 75. Afsat på kalke af sb-matrikelkort hos RAS. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)