Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-86

Fredningsnr.
462571

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, diameter 6-7 m, på S-siden er kredsen dobbelt, af små sten. 3,5 m Ø for kredsen en stående bautasten, 1,4 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenkreds paa Loddens sydlige Del, vest for Skovvejen, og nær det vestlige Skæl, kun 10 m Ø for en af Skælgrøftens gennemskaaret Kreds paa Mtr. Nr. 168. Dens Diam. er 6-7 m. Kredsen næsten fuldstændig og paa Sydsiden dobbelt, af ret smaa Sten indtil 0,60 m store. En næppe kendelig Jordhøjning indenfor Stenene, og Vestsiden svagt udhulet ved Ejerens Gravning. 3,50 m Ø for Kredsen en skraat liggende Bautasten 1,40 m x 0,80 m stor ov. Jorden. Stenen er maaske rejst af Ejeren. Fredningsværdig efter Udbedring. Paa Skitsen ovenfor: Mtr. Nr. 169, Nr. 3. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, Diam. 6-7 m. Paa S-Siden Kredsen dobbelt, af smaa Sten. 3,5 m Ø for Kredsen en staaende Bautasten, 1,4 m høj.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Højens mål: 0,5 x 10,5 x 9,5 m. Lav høj, noget ujævn og fordybet på midten, ca. 10 m i diam. Ca. 1,5 m indenfor nuværende højrand en kreds af ret små, tætsiddende sten, hvoraf 21 kan erkendes. Hertil kommer 5 sten i den korte, sydlige inderkreds, der nævnes i fredningsteksten. Kredsens diam. er 6,5-7,5 m. 4-5 m Ø for kredsen en næsten jorddækket bautasten, 1,3 m lang. 2 m SV for kredsen en ligeledes liggende, 1,4 m lang bauta. Ingen af disse sten er medregnet i måltagningen. Den i fredningsteksten omtalte, stående bautasten må således enten være fjernet eller væltet. Den kan være identisk med den østlige sten, som dog synes for kort til at kunne have haft en stående højde af 1,4 m, lige som heller ikke afstanden til stenkredsen stemmer. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
I alt 27 synlige sten for begge stenkredse.

Litteraturhenvisninger  (0)