Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-87

Fredningsnr.
462572

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 8-9 m i diameter, med svag højning. 4 m Ø for kredsen en flækket, jordfast sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenkreds 23 m SØ for 86, 8-9 m i Diam., næsten fuldstændig af tildels ret store Sten, indtil 1,00 m, de fleste staaende, medens dog kun Toppen rager op over Jordoverfladen. (Udenom Kredsen blev i 1926 af Ejeren gravet en Grøft hvor Stenenes Størrelse kunde ses). Indenfor Kredsen en lille Jordhøjning, i hvis Midte en svag Fordybning, Spor af Ejerens Gravning 4 m Ø til N for Kredsen en flækket, jordfast Sten. Fredningsværdig efter Udbedring. Ovenfor Nr. 4. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds 8-9 m i Diam, med svag Højning. 4 m Ø for Kredsen en flækket, jordfast Sten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,5 x 14,2 x 9,5 m. Stenkreds, hvis kun ca. havlmeterstore (og mindre), tætsiddende sten kun er umiddelbart synlige i kredsens østlige trediedel, mens de iøvrigt er dækket af et tykt løvlag eller sågar jord. 4,0 m ØNØ for kredsen en liggende, 1,5 m lang bautasten, der dog ikke udpræget virker kløvet, således som frednings - teksten angiver. Kredsnes indre er overordentlig ujævn med flere pukler og fordybninger efter rodvæltere, hvoraf dog nu kun en er direkte erkendbar. Højeste punkt her er 0,5 m; højeste sten i kredsen 0,2 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
32 synlige randsten. En mulig stående bauta 4 m nordøst for stenkreds (125 cm lang, 80 cm bred, 60 cm høj) Der har førhen været gravet ned omkring stenen. En muligt bauta liggende 3,5 øst for stenkreds (65 cm lang, 30 cm bred, 10 cm høj).

Litteraturhenvisninger  (0)