Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-8

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 m N. for Foden af den store Høj 5 ligger en Stenkreds næsten uden Højning, 8,00 m i Tværmaal. 17 Sten, indtil 0,95 m store, danner en nogenlunde fuldstændig Kreds. 3 m Ø. for Kredsen ligger en Sten 1,20 m x 0,85, og 2 m S. herfor en anden 0,90 x 0,50 m. Dklt. Nr. 2. - Kredsen er ved manglende Paapasselighed fra Eierens Side, fjærnet af en Stenslager i 1932. - Den var ikke afmærket med MS.

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Stenkredsen fjernet i 1932.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved tidligere berejsning.

Litteraturhenvisninger  (0)