Frejlev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-13

Fredningsnr.
462520

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Chr. Christensen) Diplom Afmærkn.: MS (1927, G. Rosenberg) Aflang høj med stenkreds, 15 x 12 x 0,8 m. 1 m indenfor foden en stenramme, mod V 17, mod S 11 i 2 rækker, i Ø 15 og i N 11 sten. Inde på højen mindre stenkreds. 1,2 m Ø for kredsens SØ-hjørne en bautasten, 1 m høj. 2 m Ø for midten en anden, hældende sten.
Undersøgelsehistorie

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj med Stenkreds ca. 90 m S.Ø. for 12. Tværmaal i N-S ca 15 m, i Ø-V 12 m, 0,80 m høj. 1 m indenfor Foden en Stenramme med 17 Sten synlige mod V. mod S en dobbelt Række med ialt 11 Stene, mod Ø. 15 og mod N 11 Stene indtil 1 m store. Inde paa Højen en mindre Stenkreds. Ca. 1,20 m Ø for Kredsens S.Ø.-Hjørne staar en Bautasten, 0,80 m høj ov. Jorden, 1,00 m br. forneden, og 0,60 m tyk. 2 m Ø for Midten en anden, hældende Sten. Fredlyst. Dklt Nr. 3. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj med Stenkreds 15 x 12 m. 0,8 m høj. 1 m indenfor Foden en Stenramme, mod V 17, mod S 11 i 2 Rækker, i Ø 15, i N 11 Sten. Inde paa Højen mindre Stenkreds. 1,2 m Ø for Kredsens SØ-Hjørne en Bautasten, 1 m høj; 2 m Ø for Midten en anden, hældende Sten.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, som måler 0,8 x 15 x 12 m. 1 m indenfor højfod en stenramme, delvist i to rækker af ialt 54 sten, orienteret NØ-SV. På højen mod SV en mindre, indre stenkreds, diam. ca. 2,5 m i højens sydlige del. 1,2 m Ø for den ydre stenkreds står en bautasten, 1 m høj, nær skel, og 2 m Ø for den er en anden hældende sten. Ingen adgangs- og parkeringsmuligheder. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk