Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-14

Fredningsnr.
462521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 0,5 x 11 m. 5 randsten; af kammer 2 vinkel- stillede bæresten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(61) Stendysse, ikke nærmere set. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse, forstyrret, 45 m SV for 11. Højen er 11 m i Diam. 0,50 m høj, med Stenkreds 1 m indenfor Foden. Kun faa Sten af kredsen staar tilbage, de øvrige er taget for et Par Aar siden. Midt paa Højen staar endnu 10 Sten i Vinkel, Resten af et Gravkammer, som ellers er helt ødelagt. Ikke fredet. Sandsynligvis [gl.] Sognebeskr. Nr. 61. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 0,5 x 11 m. 5 Randsten; af Kammer 2 vinkelstillede Bæresten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Runddysse, som måler 0,5 x 11 x 11 m. Af kammeret ses i V 2 vinkelstillede , op til meterstore sten, i N 2 og i SØ 1 meterstor sten. Kammeret ligger i udgravet parti af højen. Højen har 11 sandsten; i SØ og Ø ses yderligere 4 (ned- væltede ?) sten. En af stenene i SØ er meterstor. Små koncentrationer af flintsten ses på højen. 4 m Ø for højen ses en stor sten. Ingen adgangs- eller parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)