Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-16

Fredningsnr.
462522

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 144 og 145 Tingl.: matr.nr. 144 5/7 1933 (Gdr. J.P. Jørgensen og hustru) matr.nr. 145 12/11 1925 (Gdr. Olaf Hasling) Høj med stenkreds, 1,5 x 18 m. 2 m indenfor højfoden dobbelt kreds med 60 sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordvestlige Hovedpart af en Gravhøj med Stenkreds, 18 m i Diam. 1,50 m jøj, hvis mindre sydøstlige Part ligger paa Mtr. nr. 145. 2 m indenfor Højfod ses 33 Sten af en Kreds. I Højens top er for nylig gravet et Hul 2 m x 3 m indtil 0,70 m dybt, efter sigende uden Fund af Oldsager. Hullet vil blivet tilkastet. Ikke fredlyst. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkreds, 1,5 x 18 m. 2 m indenfor Højfoden dobbelt Kreds med 60 sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, som måler 1,5 x 18 (lgd.) m. Beskrivelse: Højen har ca. 2 m indenfor højfod en randstenskæde af 2 skifter sten. Lidt defekt ved NØ og tydeligst bevaret mod N-NV. Der hvor kæden er betegnet som defekt består den kun af en enkelt række sten. Randstenene er ret små, men med den dobbelte række har den alligevel en massiv virkning. Beskadigelser: Se beskrivelse. Beliggenhed: Hvor skovkanten tynder ud mod åbent marint forland. Umiddelbar omgivelse: I kant af tættere småkrat og åben bøgeunderskov. Skelvold henover SØ højfod. Ingen adgangs- eller parkerinngsmuligheder. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke overvældende seværdig midt i Frejlev Skovs eldorado af spændende, velbevarede oldtidsminder. Uskøn bevoksning. Om randstenene er små har de med den dobbelte række alligevel massiv virkning. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)