Freilev Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-17

Fredningsnr.
462523

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj med stenkreds, 1,7 x 17,5 m. 40 sten i kredsen. I højen et dyssekammer 2 m langt og 1-1,25 m bredt sat af 3 bæresten dækket af en stor sten. 4 m øst for højen 2 bautasten 1,3 og 1,6 m lange.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(62) Jordhøi med Stene om Foden; 7-8 Fod høi; 46 Fod i Tværmaal. I Toppen rage en Del Stene op. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj med Stenkreds 17,50 m x 1,70 m. Ca. 40 Sten er synlige i Kredsen. I Toppen af Højen en Sten, 2,10 m x 1,30 m stor, dybt i Jorden med flere mindre Stene omkring. Ved den østlige Højfod og 4 m fra Stenkredsen to liggende Bautasten med en indbyrdes Afstand af 1 m, 1,60 m og 1,30 m b. Det er den Høj som Ejeren vilde have ladet fredlyse til Gengæld for Ophævelse af Fredlysningen af den "lille Guldhøj" paa Mtr. Nr. 37, og det er sikkert den Høj som i [gl.] Sognebeskrivelsen under Nr. 62 er henført til Mtr. Nr. 143. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkreds, 1,7 x 17,5 m. 40 Sten i Kredsen. I Højen et Dyssekammer, 2 m langt, 1-1,25 m bredt, sat af 3 Bæresten, dækket af en stor Sten. af en stor Sten. 4 m Ø for Højen 2 Bautasten, 1,3 og 1,6 m lange.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj med rester af kammer. Mål: 1,7 x 18 x 18 m. Højen har sandstenskæde af 60-70 sten, 0,3-1 m store, rundtom bortset fra et mindre stykke i NØ. I højens centrum er en ældre udgravning og fra den mod SØ er gravet en gang ned mod højfod og til to nærmest rejste sten; 0,5 m høje. Kammeret er lavt og består af 3 meget store stenblokke med plan inderside og er åbent mod SØ. Dækstenen er delvist nedskredet over kammeret. I det udgravede parti ses mange 0,3 - 0,5 m store sten. De 2 på blåt kort nævnte bautasten ses ikke, heller ikke FM-stenen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)