Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-22

Fredningsnr.
462526

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Olaf Hasling) Diplom Afmærkn.: MS (1925, Rosenberg) Sten med skålformede fordybninger og fodsålsfigurer, 4,2 x 3,0 x 0,8 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær Stranden, ca. 25 m SV for den tidligere fredede Høj (Nr. 18, ovenfor) ligger en meget stor Sten i Skoven indenfor Skællet. Den maaler 4,20 m i Ø-V, 3,00 m i N-S, og dens Overflade, som er hvælvet, naar indtil 0,80 m ov. Jordovfl. - Paa Overfladen fandt jeg, ved at afskrabe Moslaget, mange Fordybninger indhuggede, dels skaalformede, dels ovale, forestillende Fodsaalfigurer. Stenen er meget storkrystallisk, og vel forvitret paa Overfladen; nogle Fordybninger er desuden svage. De ses derfor ikke klart. Men mange andre er dybe, glatte i Bunden, og derfor tydelige.

1925 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sten med skaalformede Fordybninger og Fodsaalsfigurer, 4,2 x 3,0 x 0,8 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sten med et stort antal skålformede fordybninger samt aflange fordybninger (på blåt kort kaldet fodsålsfigurer), der delvist er nogenlunde parvist anbragt, delvist skråt - stillet i forhold til hinanden. Forkert afsat på matr.kort og m.6. På 4 cm-kort betegnet som "bautasten".

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, stenen er dog meget mosbevokset. FM-stenen umiddelbart syd for stenen hælder pga. mindre træ.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Uvist antal skåltegn og fodsåltegn på stenen overside.

Litteraturhenvisninger  (0)