Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-53

Fredningsnr.
462552

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924 (Rentier Carl Poulsen) Diplom Afmærkn.: MS (1925, Rosenberg) Sten, 2,35 x 1,5 x 0,8 m, med 193 skålformede fordybninger og 2 svage fodsålsfigurer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Sten, 2,35 m i Ø-V, 1,50 m i N-S og mindst 0,80 m dyb, med skaalformede Fordybninger ligger i Jorden 13 m Ø for Loddens vestlige Skældige, ca. 30. m V. for Vejen, som fører i N-S gennem Skovparten og ca. 50 N for Vejen, som fører langs Skovens Sydgrænse. Dens Overflade, som har et svagt Fald mod Ø. er i Niveau med Jordoverfladen. Dens Omrids er nærmest et Paralellograms. Ialt ses ca. 193 Fordybninger og to svage "Fodsaals"figurer, men omkring ved Halvdelen er, som Følgs af Forvitning, næsten ukendelige. Dobbeltrækker forekommer flere Steder. Ved at grave en 0,40 m bred Rende omkring Stenen fandt Kbmd. V. Sidenius, Nykbg. F., 4 Skiveskrabere og en Flækkespaan, samt lidt ildskflint. Stenen skal ligge paa urørt Undergrund. Fredlyst. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1988: Mos

1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sten 2,35 x 1,5 x 0,8 m, med 193 skaalformede Fordybninger og 2 svage Fodsaalsfigurer.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Sten med masser af skåltegn og et par fodsålsfigurer (?). Bevoksning: 1988: Mos

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Sten med skåltegn og fodsåls-ristninger. FM-sten sat 1 m øst for.

Litteraturhenvisninger  (0)