Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-54

Fredningsnr.
462553

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924 (Rentier Carl Poulsen) Diplom Afmærkn.: MS (1925, Rosenberg) Høj med stenkreds, 0,6 x 13. Kredsen med 26 sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj om Stenkreds straks Ø for Vejen, som i S-N fører gennem Skovparken og ca. 80 m N for Skovens Sydgrænse. Højens Diam. er 13 m, Højden 0,60 m og Stenkredsens Tværmaal er 10 m. 26 Sten er synlige. Mod SV mangler et Par Sten, og mod V. 8-10 Stene. Højens Overflade ujævn. Fredlyst. Dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkreds, 0,6 x 13 m. Kredsen med 26 Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, omsat med stenkreds.. 24 synlige sten. Ujævn højoverflade. Grøftefyld er opkastet på højfoden i NV. 3,5 m ØSØ om kredsen er en omvæltet bautasten 1,5 x 0,6 m. Forkert afsat på matr.kort og afsat som dysse (x) på 4 cm-kort. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
19 synlige randsten. En bauta liggende 2 m ØSØ for højfod. En mulig bauta liggende ca. 2,5 NØ for højfod. FM-sten sat 0,5 m indenfor randstenskæde i S.

Litteraturhenvisninger  (0)