Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-60

Fredningsnr.
462557

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Chr. Hovmand) Diplom Afmærkn.: MS (1926, Rosenberg) Stenkreds, 8 m i diameter, af 15 sten. 3 m øst for kredsen en stående bautasten, 1,1 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenkreds 5 m NØ for 59, ligger i tæt Krat, som umuliggør en nøjere Bestemmelse af Form, Størrelse og Bevaringstilstand. Sten konstateredes hele Vejen rundt i et Antal af 15 Stk. Diam. ca. 8 m Indenfor kredsen en lav Jordhøjning. 3 m Ø for Kredsen laa en aflang Bautasten i Jorden 1,10 m x 0,55 m x 0,40 m. Den blev rejst hvor den laa, og en Mærkesten blev sat midt mellem den og Stenkredsen, hvor et Stenfundament viste at den før havde staaet. Fredlyst. dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds 8 m i Diam, af 15 Sten. 3 m Ø for Kredsen en staaende Bautasten, 1,1 m høj.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, som måler 0,8 x 11 x 11 m med stenkreds; 14 synlige, op til halvmeterstore sten. Kredsens diam.: 7 m. I højens S-halvdel ses 3 større, op til halvmeterstore sten i markoverfladen. 2 m Ø for kredsen ses en hældende bautasten, 0,5 x 1,2 m. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
14 synlige randsten. Bauta liggende 2 m øst for høj. Tre større sten i højens overflade. Udfalden randsten eller mulig bauta liggende 1,5 m nordvest for højfod - stenen er meterstor.

Litteraturhenvisninger  (0)