Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-62

Fredningsnr.
462559

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1933 (Gdr. Hans Larsen og hustru) Afmærkn.: MS (1934, G. Rosenberg) Stenkreds med lille høj, 0,4 x 10 m. Kredsen er 9 m i diameter; stenene indtil 1,1 m høje.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenkreds omsluttende en lille Høj ca. 25 m V for Loddens Østgrænse, og 55 m S for en stor Grøft. Højens Diam. 10 m, Højden 0,40 m. Stenkredsens Tværmaal 9 m. De fleste Sten er indtil 0,40 m store, men mod SØ og Ø er nogle større, indtil 1,10 m x 0,65 m. Højens Overflade ujævn paa Grund af Trævækst. 6-7 Stød af nylig fældede Træer staar indenfor Kredsen. Ingen Bautasten synlig - maaske er den fjærnet ved Grøftgravning. Tilsagn om Fredlysning. Fredlyst i 1933. Dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds med lille Høj, 0,4 x 10 m. Kredsen 9 m i Diam. Stenene indtil 1,1 m høje.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, omsat med stenramme, der er nærmest 6-kantet af form. Siderne er 3-5 m lange. 31 sten synlige, op til meterstore. Rammens diam.: 9 m. Afsat som dysse (x) på 4 cm-kort. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
27 synlige randsten. FM - fortidsmindesten i Ø-lig højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)