Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-150

Fredningsnr.
462611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenrække, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 35 m lang. Kammer, rektangulært, hvoraf 2 bæresten på langsiderne findes. Ø for enden en 1,50 m høj bautasten. Sydlige række randsten nogenlunde bevaret, den nordlige kun delvis. En dobbelt og en enkelt tværrække af sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
9 m V for 149 en anden Langdysse 35 m l. i Ø-V, af Randsten 0,40 m - 1,00 m store. Straks udenfor dens Østende staar en Bautasten 1,50 m høj ov. Jorden, 1,60 m bred og 0,70 m tyk. Den er fredlyst sammen med Langdyssen 149. Ca. 10 m fra Østenden et rektangulært Gravkammer forsænket i Jorden. Langsiderne dannes af hver én stor Sten, den sydlige henved 2 m l. 1,20 m h og 0,65 m tyk. Endestenene mangler. Kamrets Bund er belagt med kløvede Fliser. Dæksten mangler. Udgravet af Ejeren, Kbmd. V. Sidenius, som ved et Hjørne fandt et Skaar af en rundbygget Lerflaske med vertikal Afstregning paa Bugen. Ca. 17. m fra Østenden er Dyssen tværdelt ved en dobbelt Stenrække. 1 m Ø derfor, midt paa den lave Høj, staar en flad Sten paa Højkant i Jorden. Ca. 30 m fra Østenden en Tværdeling af en enkelt Stenrække. Den sydlige Række af Randsten er nogenlunde fuldstændig, den nordlige tydelig, men kun delvis bevaret. Bevoksning: 1984: Mos og Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 35 m lang. Kammer, rektangulært, hvoraf 2 Bæresten (paa Langsiderne) findes. Ø for Enden en 1,5 m høj Bautasten. Sydlige Række Randsten nogenlunde bevaret, den nordlige kun delvis. En dobbelt og en enkelt Tværrække af Sten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
! Se indledende bemærkning på berejserskema for 4626:10 ! Langdyssens mål: 1 x 34 x 7,2 m. Kammer-mål: 1,5 x 0,7 m. Kammer-mål: 1,1 x 0,6 m. Langdyssen er orienteret ca. Ø/V og beliggende i østlig forlængelse af 4626:10. Omsat med randsten, der gennemgående er noget større end på 4626:10, mens randstenene (alle udvæltede) for enderne er 1,5 - 2,0 m store. Trapezformet, mindste bredde 6,2 m i V. Højfylden hæver sig indtil ca. 0,6 m over omgivende terræn, mest markant mod Ø-enden. Mange og tætliggende sten næsten overallt på højoverfladen i hele dennes længde; et par opretstående sten ca 14 m fra Ø-enden synes at udgøre (en rest af) en tværgående stenmarkering. 6 m fra Ø-endden et langsstillet kammer, 1,5 x 0,7 m, sat af 1 bæresten på hver side og uden dæksten. 9 m fra Ø-enden endnu et kammer, 1,1 x 0,6 m, ligeledes langsstillet og sat af 4 bæresten, dog med endnu en mindre sten indsat i nordlige langsides Ø-ende. En helt flad sandstenshelle tæt SV for dette, liggende løst på højoverfladen, kunne hvad størrelsen angår være den til dette kammer hørende dæksten. Randsten i N-langside: 29 mere eller mindre udvæltede. Randsten i S-langside: 26 mere eller mindre udvæltede. - indtil 0,75 m høje. I Ø-gavl mindst 2 væltede randsten. I V-gavl mindst 3 væltede randsten. -betydeligt større end langsidernes sten. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv seværdig, og yderligere p.gr.a. de omgivende fortidsminder. Bevoksning: 1984: Mos og Græs

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)