Frejlev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-262

Fredningsnr.
462629

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(130-138) I Skoven lige ud ved Stranden ligge samlede [sb.138- 144,262] 1. Tre smaa kredsrunde Stenlægninger [sb.142-143,262] ...

1988 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, diameter 5 m. Kredsen ligger umiddelbart op ad NØ- siden af stenkredsen sb.39 og har sten fælles med denne. En halv snes af stenkredsens sten er synlige over jordoverfladen.

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
10 synlige sten i kreds. Kørespor fører tæt forbi stenkreds i Ø.