Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-148

Fredningsnr.
46269

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924 og 14/12 1922, gdr. Martin Hvid og køb- mand V. Sidenius, Nykøbing F. Diplom Afmærkn.: MS 1923, Rosenberg. Høj, 2 x 18 m, med jættestue. Kammeret 6 x 1,85 m, af 15 bæresten og 6 dæksten. Gang 5 m lang af 9 bæresten og 5 dæksten. Indenfor højfoden en kreds af randsten, hovedsag- lig jorddækket. Matr.nr. 172: Størstedelen af høj i skel til matr.nr. 173 af Frejlev.
Undersøgelsehistorie  (10)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(140) Meget anselig Rundhøi med en stor Sten i den ene Side af Høien (i Toppen) som om den indesluttede en Jættestue. I Høiens Nærhed ere en Del Stenringe. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Størsteparten af en Gravhøj, ca. 15 m i Tværmaal, 1,80 m høj, hvis Mindstepart er fredlyst under mtr. Nr. 173, med Jættestue, undersøgt i 1923. Beretning i Museets Arkiv. A 33156-246. Fredlyst 1922. Dklt. Nr. 1. Ved Højens Østside en stenalders Boplads med Gruber, som samtidig undersøgtes A 31356-760. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1923 Museal restaurering
Journal nr.: 532/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal udgravning
Journal nr.: 532/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 18 m, med Jættestue. Kamret 6 x 1,85 m af 15 Bæresten, 6 Dæksten; Gang 5 m lang, af 9 Bæresten og 5 Dæksten. Indenfor Højfoden en Kreds af Randsten, hovedsagelig jorddækket.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i Rundhøj. Mål på kammeret: 6 (lgd.) x 1,5 - 1,7 (br.). Beskrivelse: NØ-SV orientering. Jættestuen er helt jordækket af jordhøjen, dog ses dækstenen i SV- og NØ-enden af kammeret rage op over højoverfladen . Dette bevirker sprækker i kammerets tag, nok til at tilstrækkeligt lys trænger ned i kammeret - til at se ved. Anlæggets gang dog helt mørk. Kammerets mål: 6 (lgd.) x 1,5-1,7 (br.) m. Østersøtypen. Kammerets byggematriale: Kløvede sten udgør bærestenene.Tør- mur herimellem. Stenantal: Bæresten i langsiderne, 6 hver. SV-lige kortside, 2 sten. NØ-lige kortside, 1 sten. Imponerennde bæresten, der rager ca. 1 m (eller en kende mere) over kammerbund. 6 overliggere. Tørmuren mellem disse store børesten: af meget svære fliser, 12-15 cm tykke i Gangen: henved 5 m lang. Byggemateriale: kløvede sten, eller sten med plan, naturlig flade. I NØ-lige gangvæg: 5 bæresten, 2 karmsten. I SV-lige gangvæg: 4 bæresten, 2 karmsten + hjørnestenen, der er bæresten i kammeret. Yderst afsluttes gangen af randstenspar. Bærestenene i gang bliver lavere og lavere, jo længere ud mod højkanten man kommer. 5 dæksten dækker gangen. Også mellem gangens bæresten: tørmur. Pleje: Den bare jord på højen tåler intet øget slid. Burde påpeges. Skade: Tilløb til slidt rende henover høj i NV-SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Fint, velbevaret anlæg man kan komme ind i. Egnstypisk. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1991 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-285
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En dæksten var revnet og blev sikret ved indboring af 2 rustfri stålspindler. To jernbånd (opsat i 1923) blev fjernet. Jættestuens tørmure blev udbedret med tilførte sten. Gulvet i kammer og gang blev oprenset og den nedfaldne højfyld blev lagt ud på højen og tilsået med græs. Se beretning.

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
36 synlige randsten. FM-sten sat i højside 2 m syd for gangen.

Litteraturhenvisninger  (0)