Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-149

Fredningsnr.
462610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenrække, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/12 1922, købmand V. Sidenius, Nykøbing F. Diplom Afmærkn.: MS 1923, Rosenberg Langdysse, 75 x 5 x 0,75 m, afbrudt på et 8,5 m langt styk- ke 10,5 m fra østende; i mellemrummet en større sten. 3 kamre: vestligst et aflangt, firkantet af 4 lige høje bæresten, ingen dæksten. I midten et delvis jordfyldt kammer. Østligst 2 sten som rest af 3. kammer. 26 randsten mod N (15 væltet), 30 mod S (10 væltet, 1 klø- vet) og 2 mod V (væltet). I højens overflade 2-3 tværrækker af sten. NMI: Udgravet af Sidenius 1950.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(141) Langdysse af 233-235 Fods Længde. Retning Øst lidt til Syd-Vest lidt til Nord. I den østlige Ende ere to store Stene og paa flere Steder henad den svage Høideryg ligge Stene, som mulig antyde Grave. I den vestlige Ende smalner den temmelig meget. Mellembrede omtrent 16 Fod. Flere Sidestene ere indtil 5 Fod høie. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse S for 148, fredlyst i 1922. Sgnbskr. Nr. 141. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 75 x 5 m, indtil 0,75 m høj, afbrudt paa et 8,5 m langt Stykke 10,5 m fra Østenden; i Mellemrummet en større Sten. 3 Kamre: Vestligst et aflangt firkantet af 4 lige høje Bæresten, ingen Dæksten. I Midten et delvis jordfyldt Kammer. Østligst 2 Sten som Rest af 3,. Kammer. 26 Randsten mod N (15 væltede), 30 mod S (10 væltede, 1 kløvet), 2 mod V (væltede). I Højens Overflade 2-3 Tværrækker af Sten. Udgravet af Sidenius 1950.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredningstekstens beskrivelse af langdyssen er alene forståelig, hvis det antages at den er en beskrivelse af de to i forlængelse af hinanden liggende langdysser 4626:10 og 11. Under denne forudsætning er beskrivelsen imidlertid dækkende. For at opløse denne ubehagelige sammenblanding beskrives 4626:10 for sig, og på andet skema 4626:11 for sig. Mål: 1,7 x 36,5 x 5,5 m. Langdyssen er orienteret ca.Ø/V, trapezformet, bredest i Ø-enden (5,5 mod V-endens 4.1). Omsat med overvejende ret små randsten. Ø-enden (der ligger 8 m fra den anden langdysses V-ende) markeres dels af højfyldens forsvinden, dels af en 1,5 m stor, stående (rand- eller bauta-)sten, mens øvrige randsten mangler her. Ca. 9 m fra Ø-ende er højens eneste kammer; et langsstillet kammer sat af 2 sidesten, uden gavlsten eller dæksten. Spredte, mandsløfttunge (og større) sten på højen, især ved dens V-ende og i et ca. 2,5 m bredt bælte tværs over højmidten, afgrænset i begge sider af tværgående rækker af satte sten. Højfylden hæver sig ca. 0,5 m over omgivende terræn, men mangler som nævnt i mellemrummet mellem de to langdysser. En sti fører frem til højen. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv seværdig for sin tydelighed og relative velbevarethed, samt desuden ved samspillet med de omliggende fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)