Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-151

Fredningsnr.
462612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Aflang firsidet stensætning og ganske lav jordhøjning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
30 m SV for Jættestuen 145 ligger paa Mtr. Nr. 172 en lille aflang, firsidet Stensætning med en ganske lav Højning indenfor Stenrammen, men uden Gravkammer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang firkantet Stensætning og ganske lav Jordhøjning.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,6 x 10,5 x 6 m. Stenanlæg beliggende ca. 30 m SSV for jættestuen 4626:6. Fremtræder som et uregelmæssigt, ca. Ø/V orienteret anlæg opbygget af stenfyldte, ca. 2-3 m brede volde, der omslutter en indre fordybning (ca.7 x 2,5 m). Stenvoldene består overvejende af godt og vel hovedstore sten, men synes indad stedvis afgrænset ved opretstående, indtil meterstore sten. Spredt i inderrummets bundflade andre, mindre sten. I anlæggets NØ-hjørne en mere end meterstor, liggende sten. Ikke fotograferet p.gr.a. bevoksning. Højningen ca. 15 x 10 m stor. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Sandsynligvis en langdysse. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)