Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-154

Fredningsnr.
462613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 4 m bred; små randsten; lav højning; intet kammer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 4 m bred; smaa Randsten; lav Højning; intet Kammer.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret NNØ/SSV, omsat med små og næsten helt jorddækkede randsten. Adskillige sten på højoverfladen. Ca. 8 m fra N-enden ses midt på længdeaksen to opretstående, tværstillede sten med hver en flad side vendende mod den anden. Afstanden mellem stenene er 1,8 m, den bredeste (i S) er 0,6 m. Stenene kunne evt. være (gavl-)bæresten i et langstillet kammer. Midt for den vestlige langside af et sådant, eventuelt kammer ses en tredie, næsten jordækket, større sten - sidesten ? Ikke fotograferet, da foto næppe ville kunne vise anlæggets svage konturer. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj. ca 23 m lang, 6,5 m bred. Orienteret NNØ-SSV. Synlige randsten: NNØ 3, ØSØ 17, SSØ 2, VNV 11. Adskillige sten på høj. 7,5 m fra NNØ-ende et muligt kammer; herudfor 2 m V for høj en mulig dæksten 1,9 m lang, 1,5 m bred, 0,5 m høj.

Litteraturhenvisninger  (0)