Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-134

Fredningsnr.
4625111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 16 m, med kreds af 43, indtil 1 m store sten. 3 m øst for kredsen 2 væltede bautasten, henholdsvis 1,4 og 1,0 m lange. Bautasten rejst 1953.
Undersøgelsehistorie  (7)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N. for 133 en Høj m. Stenkreds 16 m i Diam. 0,50 m høj, velbevaret. Stenkredsens Tværmaal er 12 m; den har 43 Sten synlige, indtil 1 m store. Ca. 3 m Ø for Kredsen 2 væltede Bautasten, den nordlige 1,50 m x 0,75 m, den sydlige 1,40 m x 1,00 m. Fredlyst. Dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,5 x 16 m., med Kreds af 43, indtil 1 m store Sten. 3 m Ø for Kredsen 2 væltede Bautasten, henh. 1,4 og 1,0 m lange. En rejst 1953.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 1,1 x 16 x 12 m. Stor, lav høj med affladet og noget ujævn top. Af fodkran- sen ses 31 sten, flere er sandsynligvis skjult under kvasbunker, en lille brændestabel og løv. Stenkredsens diam. er ca. 12 m. Højfylden hæver sig 0,5 m over terræn. 4 m Ø for højen en 1,1 m høj, stående bauta. En anden, i fredningsteksten nævnt, liggende bauta ses liggende 5 m N for den rejste. En ældre rævegrav ved østlig randsten. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af oldtidsminder. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 40 synlige randsten. FM-sten sat 2 m øst for randsten og mellem de to bautastene.

Litteraturhenvisninger  (0)