Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-132

Fredningsnr.
4625190

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
30 m Ø for Bautastenen 125 forløber i østvestlig Retning en tildels dobbelt Stenrække hen over sumpet Terrain i en Afstand af ca. 25 m i lige Linje. 2 m N for denne Linje gaar en anden af mere spredt liggende, større Sten, hvoraf en staar paa Højkant. Atter 2,50 m N for denne staar eller ligger 4 Sten paa Linje. [Sb.255].

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet. Fortidsmindet ikke fyldestgørende beskrevet.

2015 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"Stenrække i sumpområde. 27m SØ for bavtasten, der hører til højen 4625:89, løber et tildels dobbelt, stenrække tværs gennem sumpområdet. Stenrækkens længde er 25m. Dens østlige ende ligger ca. 35m SV for foden af højen 4625:102. Stenrækken har et retliniet forløb VNV-ØSØ og er dannet af ca. 30, overvejende ½m store sten, hvoraf nogle er kantstillet. I den vestlige, og lavestliggende del er sten-rækken dobbelt, i den østlige halvdel overvejende enkelt. Ca. 6m Ø for stenrækkens afslutning ligger en m-stor sten i skovbunden. Nogle m N for stenrækken findes en diffus stenrække tværs over sumpen, dannet af sten i nogenlunde samme størrelse. Endnu nordligere findes flere større sten, der kan høre til et menneskeskabt anlæg. Disse sten er omfattet af fredningen.

Litteraturhenvisninger  (0)