Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-145

Fredningsnr.
46266

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Votivfund, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/8 1923, gdr. Martin Hvid. Diplom Afmærkn.: MS 1924, Rosenberg Høj med jættestue; højen 1,5 x 13 m. Kammeret 6 x 1,7 m, af 13 bæresten; 2 dæksten på plads, 2 andre ligger på højen. Gang 4,5 m lang, af 4 par bæresten.
Undersøgelsehistorie  (11)
1923 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Privat udgravning
Journal nr.: 375/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forud for Nationalmuseets undersøgelse og restaurering af jættestuen foretog amatørarkæologen købmand Vilhelm Sidenius en udgravning af kammerets vestlige halvdel. Undersøgelsen gav et rigt udbytte i form af flintredskaber, bl.a. økser og mejsler, og keramik. Størsteparten af materialet indlemmede Sidenius i sin privatsamling, mens en mindre del blev foræret til Nationalmuseet.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj 13 m i Diam. 1,50 m høj, med Jættestue, undersøgt i 1924, og restaureret. Fredlyst. Beretning i Musets Arkiv. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1977: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1924 Museal udgravning
Journal nr.: 417/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med restaurering af jættestuen undersøgtes kammerets østlige del samt gangen. Kammeret var jordfyldt, og kun i de nederste 20 cm over bunden fandtes der gravgods. Oldsagsmængden var langt mindre end i den af købmand Sidenius udgravede vestende. Fundmaterialet omfattede flintredskaber, primært flækker, keramik og nogle få ravperler; der var ingen knogler bevaret. 10 cm under en af dækstenene i kammeret fandtes skårene af et lerkar, der havde indeholdt fire dobbelte bronzekæder, givetvis et offerfund fra yngre bronzealder. Hver kæde er foroven fastgjort til et samlestykke og forneden forsynet med fire stykker rasleblik. I jættestuens 4,5 m lange og ca. 0,9 m brede gang fandtes blot nogle få flintflækker og lerkarskår. Gangen var forsynet med to sæt karmsten.

1924 Museal restaurering
Journal nr.: 417/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue. Højen 1,5 x 13 m. Kamret 6 x 1,7 m, af 13 Bæresten; 2 Dæksten paa Plads, 2 andre ligger paa Højen. Gang 4,5 m lang, af 4 Par Bæresten.

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i rundhøj. Beskrivelse: 1 jættestue af østersøtype i rundhøj. Højen: 1,5 x 13 m. Randsten kranser højen. De er størst og tættest beliggende ved gangåbning. Mod nord mere fragmentarisk række. Måske er de fjernet eller adsplittet. Enkelte mindre sten ses her at ligge et lille stykke over højfod. Kammeret: -er orienteret Ø-V, med gangen mod syd. Det er bygget af 13 bæresten med 1 kløvet side vendende indad. 2 overliggere dækker østenden af kammeret, 2 andre ligger henkastet på højoverfladen på hverside af gangen. Væghøjden i kammeret (nuværende) er 80-90 cm. Mellem bærestenene ses skifter af tørmur, af meget kraftige (tykke) fliser. Kammeret måler: længde 6 m, bredde i vest 1,5 m, smallere i øst. Kammerets form: trapezformet. Gangen: længde 4,5 m, bredde ca. 60 cm. To sæt karmsten, 4 par bæresten med kløvede flader indad. Det ene af disse mangler, er erstattet af tørmur. Gangens bæresten aftager jævnt i højde mod fod, hvor gangen afsluttes i et sæt randsten. Adgang ligger udtil vejside. OBS: I skovbunden syd for jættestuen og ned af den nordlige højside ligger løse sten, der meget vel oprindeligt kan have hørt til anlægget. Umiddelbart syd for højen ligger en skovvej. Bevoksning: 1977: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1991 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-283
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
3 bæresten hældede kraftigt ind i jættestuekammeret. Der blev gravet ned bag de hældende bæresten og højens profil og opbygning blev dokumenteret. De tre bæresten blev rettet op og forankret i den oprindelige stilling med to rustfri stålspindler boret og cementeret ind i stenenes bagside og støbt fast i beton. Betonen blev lagt ud for mellemrummene på hver side af stenene, og nedgravningerne blev fyldt op. To dæksten, der lå på højsiden, blev lagt tilbage på plads over kammerets vestende. Tørmurene blev afrenset og dokumenteret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Jættestuens dørpladesten blev lagt ind i øverste del af en tørmur. Gulvet i kammer og gang blev oprenset og den nedfaldne højfyld blev lagt ud på højen. Se beretning.

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8497
Museerne.dk

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: 32, uvist hvor mange in situ. FM-sten sat i høj 2 m vest for gang.

Litteraturhenvisninger  (0)