Frejlev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-136

Fredningsnr.
4625114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/11 1925, gårdejerinde Anna Frederiksen Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg Højning, 0,3 x 8 m, med kreds af 18 sten. 3 m Ø for kredsen ligger en 1,5 m lang bautasten. Rejst 1953.
Undersøgelsehistorie

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 30 m Ø for 135 er en mindre Stenkreds 8 m i Diam. ret velbevaret, med 18 Sten synlige. Indenfor Kredsen 0,30 m Jordhøjning. 3 m Ø for Kredsen ligger en Bautasten 1,50 m l. o,80 m br. Fredlyst. Dklt. Nr. 4. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning 0,3 x 8 m, med Kreds af 18 Sten. 3 m Ø for Kredsen ligger en 1,5 m lang Bautasten. Rejst 1953.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,6 x 12 x 7,2 m. Høj med fuldstændigt bevaret fodkrans bestående af 38 tætstillede, alle opretstående sten, indenfor hvilke højfylden hæver sig til en højde af ca. 0,5 m. Mod Ø to særlig markante, 0,6 m høje, flade, helleagtige randsten, mellem hvilke et 0,4 m bredt mellemrum, jvf. foto 25. 4,0 m Ø for højen en bautasten, der er væltet p.gr.a. stormfald (rejst 1953) og evt. bør rejses igen. Højens diam.: 7,2 m på begge leder. Rævegrav i N højtop. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt velbevaret fortidsminde, glimrende som typeeksempel. Indgår desuden i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat mellem højfod og bauta i Ø.

2015 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Museal besigtigelse.