Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-137

Fredningsnr.
4625115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925, gdr. Peder Hansen Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg Høj, 0,5 x 11 m, med kreds af 18 sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(128) Ret anselig, rund Jordhøi med Randstene. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj i bøgeskov ved Loddens nordøstre Hjørne, 11 m i Diam. 0,50 m høj, velbevaret. 2,50 m indenfor Højfod en Kreds af 18 Sten synlig ov. Jorden. Fredlyst. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,5 x 11 m, med Kreds af 18 Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov.. Høj med stenkreds. Mål: 0,5 (hj) x 14 (lg) m. Beskrivelse: Et par meter over højfod ses ret små randsten. Kæden er bedst bevaret om højens vestlige halvdel - efter Sv.Thorsens notat: "i N - siden en diffus stenkreds et par m udenfor den indre kreds"- mere spredt mod Ø. Kredsdiam.:9 m. Stenkredsens diam. på 9 m, delvist i dobbelt række (i N). 25 sten er synlige. Fredningslisten: 18 randsten. Beliggenhed: Ligger terrænmæssigt på kant eller lille forsænkning ned mod vandfyldt lavning. Umiddelbar omgivelse: På kant af granskov og krat bevoks - ning ** Seværdighedsforklaring ** For unseeligt et anlæg, for fjernt fra alfarvej, for tæt bevoksning til at ahve bred interesse. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: FM-sten sat i østlig højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)