Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-139

Fredningsnr.
46262

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/8 1923 (Sognefoged, gdr. Chr. Lyck) Diplom Afmærkn.: MS (1924, Rosenberg) Høj med stenkreds, 1 x 16 m. Stenkredsen er 9,5 m i diam. og består af 25 sten. På højens top en sten. Mod Ø 3 bau- tastene: 0,75-1,25 m høje.
Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(130-138) I skoven lige ud ved Stranden ligge samlede [sb.138- 144,262] ... 5. En rund Jordhøi af anselig Størrelse; om Foden ere Randstene.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre [sb.138-140] i 1923 fredlyste Høje med Stenkredse nær Stranden. Dklt. Nr. 1-3. Højen 139 ligger 25 m NNØ for 138. Den er 16 m i Diam. 1,00 m høj. Paa Højsiden en Stenkreds 9,50 m i Tværmaal. Synlig ov. Jorden er 8 Sten mod V, 7 mod N, 7 mod Ø og 3 mod S. Ved Høifod mod NØ 4 Sten og paa Højens Top 1 Sten. Højningen indenfor Stenkredsen 0,65 m høj.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkreds, 1 x 16 m. Stenkredsen er 9,5 m i Diam og bestaar af 25 Sten. Paa Højens Top en Sten. Mod Ø 3 Bautasten 0,75-1,25 m høje.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)