Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-140

Fredningsnr.
46263

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/8 1923 (Sognefoged, gdr. Chr. Lyck) Diplom Afmærkn.: MS (1924, Rosenberg) Høj med stenkreds, 0,8 x 11 m. Af kredsen ses 30 sten, den mangler mod N, hvor der er en gammel gravning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(130-138) I Skoven lige ud ved Stranden ligge samlede [sb.138- 144,262] ... 4. En flad Rundhøi med Stenlægning om Foden. ... Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre [sb.138-140] i 1923 fredlyste Høje med Stenkredse nær Stranden. Dklt.nr.1-3. Højen 140 ligger 40 m NNØ for 139. Den er 11 m i Diam. 0,80 m høj, med 30 Sten synlige i Kreds om Foden. Paa Nordsiden mangler Kredsen, og her var en Afgravning, som er udbedret. En stor Sten med Kilehuller ligger udenfor Kredsen mod NØ. De tre Høje ligger paa Række i SSV-NNØ. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Stenkreds, 0,8 x 11 m; af Kredsen ses 30 Sten, den mangler mod N. hvor der er en gammel Gravning.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds med lav høj og bautasten. Randstenskæden udgøres af ret store sten. 24 stk. Mod nord mangler kredsen. Gammel gravning her. 5-6 m øst for højen ligger nede på strandbredden (lige under kystskrænten) en væltet bautasten (?), næsten rektangulær af form. Bauta: ca. 1,5 m lang, ca.45 cm tyk, ca.75 cm bred. Store sprængningshuller ses i den ud mod strandbredden. Indgår i gruppe af stenkredse m. bautasten (evt.også lave høje).Fredningsnr:4626-1, sb.nr.138-143. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig sammen medd øvrige høje i gruppen. Smuk beliggenhed. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 30 synlige randsten. En bauta i NØ er 190 cm lang, 120 cm bred og 70 cm høj. Stenen har 2-3 mulige meget forvitrede skåltegn på NØ-side og syv tydelige kløvemærker på den opadvendte side. En anden mulig bauta 3 m V for højfod er ca. 80 cm lang, 45 cm bred og 20 cm høj. FM-sten sat i højside i syd. En trampesti/dyreveksel fører henover højens syddel. Der er for nylig slået flint 2-3 m fra højfod i nord; der ses nye afslag.

Litteraturhenvisninger  (0)