Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-142

Fredningsnr.
46264

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 10 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(130-138) I Skoven lige ud ved Stranden ligge samlede [sb.138- 144,262] 1. Tre smaa kredsrunde Stenlægninger [sb.142-143,262]. ... Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stødende op til Nordsiden af Høj 138, og som en Fortsættelse af Højningen mod N, en Stenkreds ca. 10 m i Diam. Næsten alle Sten synes at være tilstede. Mærkestenen for Høj 138 er sat i Hjørnet mod V mellem de to Kredse. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 10 m i Diam.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,2 x 9,3 x 9,1 m. Stenkreds på skrånende terræn umiddelbart N for 4626:1, sat af 31 sten, der rager indtil 20 cm op af jorden. Det er uvist om skråningen er unaturlig eller består af udflydt højfyld fra dette eller det tilgrænsende fortidsminde. Beset d. 30.03.88. 35 sten sås, ligger nærmest som et 8-tal. ** Seværdighedsforklaring ** Evt. seværdig i samspil med øvrige fortidsminder (4626: 1-9) og p.gr.a. den ualmindeligt smukke beliggenhed. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Bygget til i nordside af fredningsnr. 46262. Højen er 11 m Ø-V, 10 m N-S og 70 cm høj. 37 synlige randsten. Trampesti fører midt henover høj i NØ-SV-retning.

Litteraturhenvisninger  (0)