Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-117

Fredningsnr.
462596

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Aflang firkantet stenramme, 15 x 7,5 m. 2 sten mod nord-vest, 5 mod nord-øst, 2 mod syd-øst og 4 mod syd-vest. Grøft og sti igennem mindesmærket. 1988: Grøft og sti gennem mindesmærket har aldrig været der.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang firkantet Stenramme af mellemstore Sten med Længderetning NV-SØ findes mellem Bøgetræer ca. 20 m. NV. for 110. Mod NV staar en Sten og ligger én, i NØ ligger 4 Sten og staar én, mod SØ ligger 2 Sten og mod SV ligger 4 Sten. Længden er 15 m, Bredden 7,50 m. En Grøft og en Sti gaar gennem den, derfor ikke egnet til Fredning. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang firkantet Stenramme, 15 x 7,5 m; 2 Sten mod NV, 5 mod NØ, 2 mod SØ, 4 mod SV. Grøft og Sti igennem Mindesmærket.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 1,1 x 15 x 10 m. Rektangulær, tresidet stenramme orienteret Ø-V og synlig 1-2 m indenfor en ca. 0,5 m høj terrænhævning. Bortset fra en opretstående, bautaligende sten stående i nordenden af den vestlige kortside er alle sten næsten fuldstændig jorddækket og næsten usynlige i et tykt lag ahorn- og bøgeløv. Trods dette er tre af stenrammens sider ganske umiskendelige, med stedvis helt tætsiddende, ca. halvmeterstore sten, der enten kunne ses eller mærkes tæt under overfladen: i N 13 sten, i Ø 8, i V 6. S-siden antydes kun af en enkelt sten i SV, men kan være forstyrret af en stor rodvælter. To små sten stående i forlængelse af V-siden ca. 8 m N for rammens NV-hjørne (men uden for højningen) er ikke medregnet til anlægget. Måleangivelsen ovenfor gælder selve højningen; rammenns sider måler i N 11,0, i Ø 5,4, i V 7,5 m. Anlægget ligger 5-8 m S for skovvej med tilhørende grøft, der altså ikke (som angivet i fredningsteksten) skærer gennem dette. Der ses ikke N for vejen tegn på fortsættelse af anlægget. Det ovenfor beskrevne afviger således temmelig stærkt fra fredningstekstens beskrivelse, både hvad angår størrelse, placering, otrientering og antal sten. Afsat på kalke af sb-matr.kort hos RAS. 2-4 m Ø for rammen ligger to næsten jorddækkede bautasten, hhv. 1,0 og 0,7 m lange. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne ved let soignering (frilæggelse af stenens toppe) blive et mere seværdigt, let tilgængeligt fortidsminde. Den opretstående sten tiltrækker sig automatisk opmærksomhed fra gående på skovvejen. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)