Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-146

Fredningsnr.
46267

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, gdr. Martin Hvid. Runddysse, 1,3 x 15 m. 20 randsten. Kammer af 7 bæresten og 2 gangsten. Dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(139) Tildels sammenfaldet Gravkammer med een stor Overligger og indeni en Rundkreds af mægtige Stene. Tværmaal: 30 Fod 8 Tv. Bevoksning: 1977: Løvtræer

1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse omtrent midt for Loddens sydlige Skældige. Højen 15 m i Diam. 1,30 m høj. 20 Randsten danner en Kreds 11 m i Tværmaal. Stenene er indtil 1,20 m høje ov. Jorden. 1,00 m brede, Halvdelen staaende. Kamret har 7 Bæresten, Gangen 2 smaa Sten. Kamrets Dæksten ligger nedskredne skraat op mod Ydersiden af Kamrets vestlige Bæresten. Den er 2,50 m i N-S, 2,00 m i Ø-V og 1,00 m tyk, med en flad Underside. De 3 vestlige Bæresten hælder ind, den nordlige staar paa Plads i rette Stilling. Stenen ved det nordøstlige Hjørne er væltet mod S, den næste mod S er væltet ind mod V, og Dækstenen hviler mod dens Top. Den tredje Bæresten i Østsiden mangler. De to Gangsten hælder mod hinanden saa at der foroven kun er en Afstand mellem dem af 0,11 m. Kamret er udgravet. Fredlyst. Dklt. Nr. 2 [gl. sb. nr 139]. Bevoksning: 1977: Løvtræer

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 151/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af kammer og gang. Ingen fund.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1,3 x 15 m. 20 Randsten. Kammer af 7 Bæresten og 2 Gangsten; 1 Dæksten.

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse: 1,3 x 17 m. Kammer: 1,65 m langt, 1,20 bredt. Runddysse. - 1 polygonalt dyssekammer i rundhøj. Højen: 20 meget stor og kraftige randsten står i cirkel et stykke indenfor højfod. Randstenene er natursten, ofte med plane sider, men ikke kløvede sten. Randstenskædens diam. ca. 10-11 m, målt fra ydersiderne. Midt i højen et dyssekammer med 7 bæresten,1 par gangsten, 1 tærskelsten og 1 overligger. Kammeret: ca. 1,65 m langt i indre mål, 1,20 m på det bredeste sted. Gangen: godt 75 cm lang. I SSV. Bæresten og gangsten er kløvede sten. Overliggeren hviler på alle 7 bæresten. Har plan underside og rager ca. 2-2,10 m op over højoverflade. Beliggende på højt punkt i terrænet. ** Seværdighedsforklaring ** Monumentalt anlæg. OBS ! Vedr. prioritering af seværdighed i Frejlev Skov: efter de første dages berejsning her skærpedes kvalitetskravet. Bevoksning: 1977: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8498
Museerne.dk
Museal restaurering.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Ca. 7 sten, 0,5-1,2 m store, ligger spredt på høj udenfor randstenskæde. Kammerets dæksten hviler på 5 af 6 bæresten.

Litteraturhenvisninger  (0)