Frejlev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-147

Fredningsnr.
46268

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Aflang firsidet stensætning, 5,5 x 8,7 m. 4 sten i S, 3 i V, 4 i N og 1 i Ø.
Undersøgelsehistorie

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang, firsidet Stensætning ca. 50 m fra Loddens Vestende, i Skællet til Mtr. Nr. 172 og 20 m N for Skovvejen. Den er i udvendig Maal 8,70 m i Ø-V, 5,50 m i N-S. Bevaret er 4 Sten i Sydsiden, 3 i Vestenden, 4 i Nordsiden og 1 i Østenden; deraf staar 2 mod Ø, 2 mod SV ligger skraat og Resten er væltet helt. Udenfor ligge nogle faa Sten. Skældiget gaar hen over dem. Dklt. Nr. 3. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang firkantet Stensætning, 5,5 x 8,7 m. 4 Sten i S, 3 i V, 4 i N, 1 i Ø.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 13,7 m lang. Stensætning, vistnok identificeret på den angivne position, men med nogen usikkerhed. Der foreligger en NØ/SV forløbende række af 4 tætliggende plus en østlig, mere solitær kampesten, alle 5 godt meterstore. Rækken er 13,7 m lang (7,0 m, hvis den østlige sten fraregnes). Ca. 4 m øst for rækken ligger en enlig kampesten.Flere spredte sten ses N for rækken. Såfremt det her beskrevne er identisk med 4626:8 (hvad alt tyder på), synes altså en hel del af anlægget at mangle, ujvf. fredningstekstens beskrivelse. Ca. 30 m N for anlægget ses en anden koncentration af større sten, som dog i endnu mindre grad svarer til deklarationens beskrivelse. Det samme gælder et ret tydeligt anlæg ca. 15 m NØ for (den formodede) 4626:8. Det drejer sig om en tydelig stenkoncentration, der dels ligger på en tydelig højning og dels omfatter flere megalitstore, stående sten (fotos 03:14-15). Dette anlæg bør registreres og fredes. Formodentlig er det en sløjfet (rund)dysse. Del af stensætning. Dens N langside består af 4 tætliggende sten på række i NØ-SV retning, 7 m lang, samt ca. 5 m Ø derfor yderligere en sten, alle 5 sten godt meterstore. Ca. 4 m SØ for rækken ses en stor sten. N for rækken ses flere spredte sten. N for rækken ses flere spredte sten. I skel til matr.nr. 173 Frejlev By, Kettinge. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Tolket som langdysse. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj, ca 13 m lang, ca 9 m bred, 0,4 m høj. Orienteret Ø-V. Difus udstrækning. 4 meterstore sten i Ø-V retning, tre af disse hældende mod N. N for denne række en række på 3 sten 0,4 m store. S for rækken med de 4 hældende sten en række bestående af 2 sten 1,2-1,4 m lange. Imellem den midterste og den sydlige række en samling af 7 sten 0,3-0,5 m store. En meter S for den sydlige række en bunke sten 0,1-0,3 m store; bunken 2,5 m lang, 2 m bred og 0,2 m høj.