Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-109

Fredningsnr.
462587

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1933, gårdejerske Margrethe Bille Afmærkn.: MS 1934, G. Rosenberg Langdysse med lav høj og kammer af 3 bæresten og dæksten. Næsten alle randsten bevaret.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(127) Langdysse i Retning Øst-Vest; den er overvokset med Krat og vanskelig tilgængelig. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, undersøgt i 1925. Beretning i Museets Arkiv. Tilsagn om Fredlysning 20/8-1925. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1925 Museal udgravning
Journal nr.: 376/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af kammeret gav ingen fund. 3 m. Ø. for langdyssen blev en stensætning undersøgt, også uden fund. [Sb.109A].

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med lav Høj og Kammer af 3 Bæresten og 1 Dæksten. Næsten alle Randsten bevaret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Langdysse orienteret Ø/V. Omsat med ret små randsten, hvoraf nogle opretstående andre udvæltede og/eller delvis jorddæk - kede. Højfylden næsten borte, overfladen lidt ujævn, stedvis hævende sig en anelse over omgivende terræn. Ca. 10 m fra Ø-enden et langstillet kammer sat af 4 bæresten ( en på hver side ) og med dækstenen in situ. Kammeret måler indvendigt ca. 0,8 x 1,4 m. I N 36 randsten, i S 32, 1 for hver ende. I højens vestlige del 2 sikre og (vestligst) 1 usikker tværgåenden stenrække. Dyssen er opdelt med tværrammer, således at der dannes 3 forskellige afdelinger. Den østlige er rektangulær -og den største- 21 m lang, med 24 randsten i den nordlige side. Dyssekammeret er i denne afdeling. Mod V afgrænses den af 6 sten. 5 af de sidstnævnte sten er samtidig den østlige side af an- læggets mellemste afdeling, som er firsidet og 5 m (ø-v) x 4 m (n-s) stor. Dens nordlige langside består af 5 sten plus 1 indvæltet, dens sydlige langside af 5 sten. Mod V afgrænses den af 4 store sten. Disse er samtidig den østlige side i den tredie og vestligste afdeling, som er 7 m lang (ø-v) og 3,5 m bred. Dens nordlige langside består af 5 sten, dens sydlige af 3. Den vestlige side har 2 sten. I den østlige ende ses toppen af en større, aflang sten, muligvis fra kammer. Vest for denne vestligste afdeling er yderligere et antal mindre sten. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske velbevaret, smukt beliggende fortidsminde, der bør ses i samspil med øvrige anlæg i nærheden. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)