Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-110

Fredningsnr.
462589

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925 og 13/11 1924, gårdejerinde Anna Ebbe og sygehusbestyrerinde, gårdejerske Karen Buck. 2 diplomer Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 2 x 27 m, 2 m indenfor foden en kreds af 26 sten. Matr.nr. 163: I skel til matr.nr. 162a af Frejlev.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(96) Stor Jordhøi, 70' i Tværmaal, 12' høi. Udgravet midt i men ikke dybt. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestlige Størstedel af en Høj, hvis Mindstedel ligger paa, og er fredlyst under Mtr. Nr. 163. Højens Diam. er 27 m i Ø-V, og heraf ligger 19 m paa Mtr. Nr. 162 A. Dens Højde er 2 m, og Toppen er lidt affladet, iøvriget velbevaret. 2 m indenfor Foden en ufuldstændig Kreds af Sten, 26 synlige over Jordoverfladen. I Bøgeskov. Fredlyst. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 27 m. 2 m indenfor Foden en Kreds af 26 Sten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 2,5 x 29 x 25,5 m. Vebevaret storhøj, diam. 24 -25,5 m, omsat med fodkrans af ret små, tætstillede sten, hvoraf 28 kan erkendes, ca. 2 m indenfor nuværende højfod. 4 m Ø for højen er en oprejst, 1,4 m høj bautasten. Et ganske lavt skeldige løber tværs over højens østlige del. Afsat på kalke af sb-matrikelkort hos RAS. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt formet og velbevaret høj, seværdig i sig selv og samspil med øvrige fortidsminder i området. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
35 synlige randsten. FM-sten sat mellem højfod og bauta i Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)