Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-111

Fredningsnr.
462590

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe. Diplom Afmærkn.: MS 926, Rosenberg Høj, 0,5 x 12 m, med en kreds af 6 sten. 4 m nord-øst for kredsen ligger to store sten, henholdsvis 1,4 og 1,1 m lange. Bautasten rejst 1953.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj m. Stenkreds et Par Meter fra Skellet til Mtr. Nr. 163, og V for Høj paa denne Lod. Højens Diam. er 12 m, Højden 0,50 m. Stenkredsens Tværmaal 10 m. 16 Sten af Mellemstørrelse, indtil 1,00 m, er synlige. Indenfor Kredsen mod N ses 3 Sten. 1 m udenfor Kredsen mod Ø ligger en rund Sten, 0,80 m stor; den har maaske hørt til Kredsen. 4 m NØ for Kredsen ligger 2 Sten med 2 m's indbyrdes Afstand, den sydlige 1,40 m x 0,90 m x 0,40 m, den nordlige 1,10 m x 0,55 m x 0,15 m ov. Jorden. I Bøgeskov. Fredlyst. Dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,5 x 12 m, med en Kreds af 16 Sten. 4 m NØ for Kredsen ligger to store Sten, henh. 1,4 og 1,1 m lange. Bautasten rejst 1953.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,1 x 16 x 12 m. Høj, ca. 0,7 m høj, udflydende det indre af en noget ujævnt forløbende, der således står lidt indenfor højens fod. Stenrammen er orienteret efter verdenshjørnerne og består af indtil meterstore (enkelte lidt større) sten siddende spredt i lidt bugtende rækker, der former et kvadrat med en sidelængde på 8,5 m. I N 3, i Ø 7, i S 6 og i V 4 sten. Hertil kommer spredte sten indenfor rammen, bl.a. nær Ø-enden en mere end meterstor, samt en sten ca. 2 m udenfor V-siden. Ca. 3 m S for rammen ligger en 2 m lang bautasten. En 1,1 m høj bauta står ca. 5 m Ø for rammens Ø-sides midte. Denne sten - men ikke andre - er medregnet i måleangivelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)