Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-112

Fredningsnr.
462591

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 0,5 x 11 m, med ufuldstændig kreds af 18 sten. 4 m øst for kredsen to sten i skrå stilling, henholdsvis 1,4 og 1,1 m ange. Bautasten rejst 1953.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj m. Stenkreds 8 m NV for 111. Dens Tværmaal er 11 m, Højden 0,50 m. Stenkredsens Tværmaal 9 m. 18 Sten synlige, nogle mangler, andre er maaske jorddækkede. 4 m Ø for Kredsen 2 Sten i skraa Stilling, den nordlige 1,40 m x 0,70 m x 0,30 m, den 1 m sydligere er 1,10 m x 0,80 m x 0,25 m ov. Jorden. I Ungbøgeskov og Gran. Fredlyst. Dklt. Nr. 3. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,5 x 11 m, med ufuldstændig Kreds af 18 Sten. 4 m Ø for Kredsen 2 Sten i skraa Stilling, henh. 1,4 og 1,1 m lange. En rejst 1953.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Højens mål: 0,8 x 15,7 x 13 m. Høj med stenkreds ca. 1 m indenfor den nuværende højfod. 14 sten kan erkendes. 2 m ØNØ for højen en stående og en liggende bautasten, hhv. 1,3 m høj og 0,8 m lang. En tredie, 1 m lang bautasten ligger 1 m S for højen. Afsat på kalke af sb-matrikelkort hos RAS ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af oldtidsminder. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 16 synlige randsten inkl. udfaldne, 0,4-1 m store. Fire bautasten: ØNØ en liggende 2 m fra højfod, NØ en gen-rejst to m fra højfod, S en liggende 1 m syd for højfod og SØ en liggende mulig bauta 1 m fra højfod. Bauta i NØ gen-rejst i år 1953. FM-sten 1 m ØNØ for højfod. En vindfælde ved højfod i SØ. Rundhøjens placering er 4 m nord for 462590.

Litteraturhenvisninger  (0)