Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-113

Fredningsnr.
462592

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg Stenkreds, 6 m i diameter, af 11 sten. 2-3 m øst for kred- sen 2 sten, 0,8 m lange med 1 m afstand. Bautasten rejst 1953.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Græs

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenkreds ca. 9 m SV for 112, 6 m i Tværmaal udvendig maalt. 11 Sten af Mellemstørrelse, indtil 1 m, er synlige, deraf 5 staaende. Mod N mangler nogle Sten. 2-3 m Ø for Kredsen ligger 2 Sten mod 1 m's indbyrdes Afstand, 0,80 m store. Ingen Høj indenfor Kredsen. Fredlyst. Dklt. Nr. 4. Bevoksning: 1984: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 6 m i Diam, af 11 Sten. 2-3 m Ø for Kredsen 2 Sten, 0,8 m lange, med 1 m Afstand. En rejst 1953.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Stenkredsens mål: 0,3 x 9,5 x 5,3 m. Stenkreds 5,5 m i diam. 4 m SØ for kredsen to 0,9 og 0,8 m lange sten, medregnet i måleangivelsen. Kredsen, der omslutter en gammel svag højning (ca.0,2 m) ligger i en lysning mellem (i Ø) nåleskov og løvskov og er så tæt overgroet med højt græs, at den er usynlig, når undtages FM-stenen. Det var muligt at erkende 8 sten in situ plus 1 udvæltet, men det er nogenlunde sikkert, at der ikke er 11 sten som angivet i fredningsteksten. Dette spørgsmål- og dermed spørgsmålet om, hvorvidt der (f.eks. ved skovdrift) er sket fjernelse af sten - kan kun afklares ved en evt soignering af anlægget. Afsat på kalke af sb-matr.kort hos RAS. OK ! Bevoksning: 1984: Græs

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Stensætning, cirkulær 5,5 m diameter. 9 synlige sten 0,5-1 m store, heraf 1 udvæltet. Bauta 90 cm stor 3 m fra højfod i SØ. Bauta 80 cm stor 2 m fra højfod i ØSØ. FM-sten sat 1 m SØ for randsten. Placering 9 m sydøst for fredningsnr. 462596 og 8 m vest for fredningsnr. 472591.

Litteraturhenvisninger  (0)