Freilev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-114

Fredningsnr.
462593

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924, Gårdejerske Anna Ebbe. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 0,8 x 16 m, med en ufuldstændig stenkreds 0,5 m inden- for foden. Øst for foden skråtstillet sten, 1,05 m lang. Rejst 1953.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj i Granplantning, 7 m NV for 113. Højen er velbevaret 16 m i Diam. 0,80 m høj. 1,50 m Ø for Foden er Sten i skraa Stilling, 1,05 m x 0,60 m stor ov. Jorden. 0,50 m indenfor Højfod en ufuldstændig Kreds af Sten. Fredlyst. Dklt. Nr. 5. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 16 m, med en ufuldstændig Stenkreds 0,5 m indenfor Foden. Ø for Foden skraatstillet Sten, 1,05 m lang. Rejst 1953.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Højens mål:0,7 x 15 x 11,5 m. Lav høj, ca. 12 m/diam., ca.2 m indenfor højfoden omsat med med stenkreds, hvoraf 14 erkendtes. 3 m ØSØ for højfoden en 0,7 n høj bautasten. 5-6 m NØ for højen 2 tætliggende bautasten (ikke medregnet ved opmåling). Som det vil ses svarer det her beskrevne kun delvist til fredningsteksten. Da højen imidlertid er afsat på denne position med sb.nr.114 på kalke af sb-matr.kort hos RAS, er den trods alt formodentlig korrekt identificeret. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
24 synlige randsten. En meterstor sten liggende på nordlig højfod. FM - fortidsmindesten sat mellem højfod og stående bautasten mod ØSØ.