Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-115

Fredningsnr.
462594

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe Diplom Aflang firkantet stensætning, 9 x 4,5 m, af 2 sten i syd- vest, 9 i nord-vest, 2 i nord-øst og 6 i syd-øst. Indenfor rammen mod nord-øst en flad sten, 1 m lang.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang, firkantet Stensætning ca. 10 m indenfor Loddens Nordgrænse, og 7 m N for 112. Den er 9 m lang i NØ-Sv, 4,50 m br., med 2 Sten i Sv, 9 i NV, 2 i NØ og 6 i SØ-Siden, et Par af dem staaende. Indenfor Rammen mod NØ ligger en flad Sten: 1 m x 1 m. Rammens Sten er af Mellemstørrelse, indtil 1 m store. Ingen Jordhøj. Fredlyst. Dklt. Nr. 6. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang firkantet Stensætning, 9 x 4,5 m, af 2 Sten i SV, 9 i NV, 2 i NØ, 6 i SØ. Indenfor Rammen mod NØ en flad Sten, 1 m lang.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Stensætning. Rektangulær, ufuldstændig, orienteret i Ø-V. I SV 1 (2?) sten, i NV 6, i NØ 1 og i SØ 6. Indenfor rammen mod NØ ligger en stor, flad sten. Stensætningen ligger ca. 10 m fra vej i N og 7 m fra nr. 91. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Mellem denne stensætning og sb.nr 120 ligger en del sten, som muligvis også har udgjort et anlæg. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM - fortidsmindesten i NØ-ende. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)